ŚWIADCZYMY USŁUGI OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE:

  •  Poradnie specjalistyczne

–  Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych
–  Poradnia rehabilitacyjna
–  Poradnia kardiologiczna
–  Poradnia chirurgii plastycznej
–  Poradnia neurologiczna
–  Poradnia wad postawy
–  Poradnia leczenia bólu

 

  • Rehabilitacja lecznicza

–  Fizjoterapia ambulatoryjna
–  Rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym
–  Rehabilitacja niemowląt metodą NDT-Bobath
–  Rehabilitacja w domu Pacjenta
–  Rehabilitacje dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

  • Profilaktyka prozdrowotna

–  Psycholog
–  Profilaktyka Wad Postawy
–  Terapia Integracji Sensorycznej

  • Diagnostyka

– USG
– RTG
– EMG
– Badanie stóp

  • Terapie

–  Terapia osoczem bogatopłytkowym GLO PRP w ortopedii
–  Dostawowe iniekcje kolagenem w ortopedii
–  Mezoterapia przeciwbólowa

  • Drobne zabiegi chirurgiczne

–  Zabieg uwolnienia więzadła – palec trzaskający

Niniejsze świadczenia udzielane są w ramach umowy z NFZ i/lub na zasadach komercyjnych.

Godziny pracy rejestracji:  poniedziałek – piątek 7:00-20:00

Przykłady prawidłowych skierowań:

Skierowanie do Poradni Specjalistycznej

WZÓR
WZÓR

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne

WZÓR
WZÓR

Skierowania są ważne 30 dni od daty wystawienia do zarejestrowania w przychodni

W przypadku rejestracji telefonicznej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy pacjentów, którzy dotychczas nie leczyli się w naszej placówce o podanie podstawowych informacji ze skierowania, takich jak: numer umowy z NFZ placówki, która wystawiła skierowanie; numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wystawił skierowanie; datę wystawienia skierowania oraz nazwę poradni, do której skierowanie zostało wystawione.

Zapisy na wizyty ambulatoryjne odbywają się na podstawie skierowań do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej. Istnieje możliwość zarejestrowania się na wizytę osobiście, telefonicznie, e-mailem bądź przez osoby trzecie.

Przypominamy, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.