Project Description

TERAPIA DLA DZIECI I NIEMOWLĄT METODA NDT- BOBATH

bobath1Metoda neurorozwojowa, stworzona i opracowana w Londynie u schyłku lat 40 XX wieku, przez wybitne małżeństwo Bobath’ów: fizjoterapeutkę Bertę oraz jej męża dr Karela- neurologa. Wraz z osiągnięciami medycyny, a szczególnie neurofizjologii oraz doświadczeń zdobytych przez Bobath’ów, metodę prężnie rozwijano i modyfikowano. W oparciu o pierwotne założenia małżeństwa, szwajcarska lekarka specjalizująca się w pediatrii- Elsbeth Koeng oraz współpracująca z Nią  fizjoterapeutka Mary Quinton, rozwinęły i przystosowały metodę do wspomagania prawidłowego rozwoju dzieci i niemowląt. W ten sposób za porozumieniem z pierwotnymi twórcami, metoda przekształciła się w usprawnianie neurofizjologiczne (NDT- Neurodevelopment Therapy). Obecnie metoda Bobath jest stosowana na całym świecie. Założenia, które zostały w niej przyjęte, a także sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane.

Istotą koncepcji NDT- Bobath jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych, wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego z uwzględnieniem jego osobowości, zdolności poznawczych oraz barier środowiskowych, wpływających na możliwość uczestnictwa w codziennym życiu.

Podstawą metody jest wnikliwa analiza problemów małego pacjenta, opracowanie planu usprawniania oraz zastosowanie odpowiednich technik wspomagania i stymulacji, które pozwolą wyzwolić możliwe do wykonania ruchy- niezbędne w prawidłowym rozwoju a następnie życiu codziennym. Szczegółowy program usprawniania uwzględnia nie tylko chwilową poprawę, ale również utrzymanie jej zarówno obecnie jak i w przyszłości- co jest niezmiernie ważne w terapii niemowląt oraz małych dzieci.

bobath2Głównymi zasadami usprawniania, na których bazuje metoda NDT- Bobath są:

 • Normalizacja napięcia mięśniowego (wyrównanie zarówno nadmiernej hipotonii jak i hipertonii),
 • Hamowanie nieprawidłowych odruchów,
 • Wyzwalanie ruchów oraz kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych,
 • Utrzymywanie pełnej ruchomości w stawach,
 • Utrwalanie kontroli postawy i najbardziej zbliżonych do prawidłowych wzorców oraz reakcji ruchowych,
 • Utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w funkcji z dnia codziennego (podczas zabawy, przyjmowania posiłków, codziennej higieny, nauki itp.).

Zastosowanie metody NDT- Bobath odnajdujemy u dzieci w każdym wieku z różną gamą dysfunkcji układu nerwowego. Jednak szczególną przydatność zauważamy u niemowląt i małych dzieci, gdyż terapia może być włączona w zabiegi pielęgnacyjne i wykorzystywana w czynnościach takich jak: noszenie, przewijanie, karmienie, ubieranie, rozbieranie, zabawa itp. Odpowiednio przeszkoleni rodzice czy opiekunowie kontynuują terapię w warunkach domowych.

bobath3Wskazania do terapii metodą NDT-Bobath

 • dzieci i niemowlęta z diagnozą lub podejrzeniem uszkodzenia OUN- ośrodkowego układu nerwowego (m.in. mózgowe porażenie dziecięce),
 • zaburzenia napięcia mięśniowego (nadmierna hipotonia lub hipertonia mięśniowa),
 • brak/ słaba kontrola głowy i tułowia,
 • utrwalona asymetria ułożeniowa,
 • dysfunkcja strefy orofacjalnej- problemy z ssaniem, połykaniem,
 • dysfunkcje będące następstwem wcześniactwa (m.in. martwicze zapalenie jelit)
 • trudności z osiągnięciem kolejnych kamieni milowych
 • choroby genetyczne (m.in. zespół Downa)

 Cennik:

 • pierwsza wizyta (60 min) – obserwacja aktywności spontanicznej, badanie odruchów, terapia wstępna – 150 zł
 • terapia jednorazowa (45 min.) – 100 zł
 • pakiet 5 sesji (5x 45 min) płatne jednorazowo – 400 zł