Jest formą leczenia fizykalnego stosowanego przez fizjoterapeutów w celu leczenia bólów mięśniowo-szkieletowych oraz zaburzeń funkcji ruchu.