Project Description

TERAPIA WAD POSTAWY I SKOLIOZ W MEDICA MED

Współczesny styl życia ‒ ograniczenie aktywności ruchowej lub jej całkowity brak, wadliwe ergonomicznie stanowiska do nauki i pracy sprzyjają powstawaniu dysfunkcji narządu ruchu. Wczesne wykrycie odchyleń od normy w postawie dziecka to gwarancja skutecznego leczenia.

Leczenie skolioz oraz wad postawy w Medica Med  opiera się głównie o założenia

metody FITS i SEAS.

Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) powstała w 2004 roku. Autorami metody są dr n. med. Marianna Białek oraz mgr Andrzej M’hango – fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata. Metoda została stworzona dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna.

Etapy Metody FITS:

 • I etap– badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.
 • II etap– przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni.
 • III etap– budowanie nowych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego.

metody1Kluczowe aspekty metody FITS

 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • aspekt psychologiczny, czyli uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą,
 • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,

metody2

Metoda SEAS (Scientifc Exercises Approach to Scoliosis) to specjalistyczna metoda zachowawczego leczenia skolioz, opracowana w Mediolanie, we włoskim instytucie kręgosłupa ISICO (Instituto Scientifco Italiano Colonna Vertebrale)

Głównym założeniem metody jest znalezienie optymalnych pozycji,w których możliwe jest przyjęcie maksymalnie skorygowanej postawy ciała. Kolejny etap stanowi wypracowanie i utrwalenie umiejętności utrzymania wcześniej wypracowanej pozycji ciała podczas codziennych czynności życiowych (activities of daily living – ADL).

W metodzie szczególną uwagę zwraca się na:

 • poprawę estetyki ciała,
 • poprawę jakości życia,
 • zrównoważenie postawy ciała (przebieg pionu, symetryzacja obciążenia kończyn dolnych).

SEAS wyróżnia dwa podstawowe elementy:

 1. Naukę aktywnej korekcji postawy ciała (active self-correction – ASC).
 2. Kontrolę skorygowanej postawy ciała w trakcie wykonywanie ćwiczeń.

Metoda FITS i SEAS są dwoma z  7 metod na świecie, które uzyskały rekomendację Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT.

WSKAZANIA DO TERAPII:

 • wady stóp;
 • skoliozy piersiowe i lędźwiowe;
 • odstające łopatki;
 • plecy płaskie, okrągłe, wklęsłe oraz wklęsło – okrągłe;
 • kolana koślawe i szpotawe;
 • stopy szpotawe i koślawe;
 • problemy z równowagą i koordynacją;
 • problem z odpowiednim poziomem napięcia mięśniowego

Indywidualna terapia wad postawy i skolioz wg metod FITS i SEAS 80 zł za 40 min

Gimnastyka grupowa stabilizacja tułowia i stóp w skorygowanych pozycjach , trening równowagi i koordynacji 40 zł za 40 min