Project Description

Pragniemy poinformować, iż od 1 kwietnia 2018 w ramach umowy z NFZ będziemy świadczyć usługi rehabilitacyjne w zakresie REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM.

W związku z powyższym do leczenia rehabilitacyjnego zapraszamy dzieci:

1) z grupy ryzyka okołoporodowego;
2) z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
3) z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
4) z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
5) ze spektrum autyzmu
6) z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
7) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
8) z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów;
9) z wrodzonymi wadami układu mięśniowo-kostnego w obrębie kończyn górnych, dolnych, kręgosłupa oraz klatki piersiowej.

Skierowanie na „rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym” wystawiane jest przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych oraz poradni specjalistycznych:

1) neonatologicznej;
2) rehabilitacyjnej;
3) ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
4) neurologicznej;
5) reumatologicznej;
6) chirurgii dziecięcej;
7) endokrynologii dziecięcej;
8) diabetologii dziecięcej;
9) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dzieci objęte opieką rehabilitacyjną mają zapewniony dostęp do fizjoterapeutów, neurologopedy, psychologa, pedagoga specjalnego oraz oligofrenopedagoga.