Dr n. med. Joanna Perzyńska-Mazan : specjalista neurolog, neurofizjolog, psycholog, lekarz medycyny estetycznej

Absolwentka I Wydział Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2003r.) oraz Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2004r.)

W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii. W 2017 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską  pt. „ Neurofizjologiczne cechy uszkodzenia obwodowego układu nerwowego a profil immunologiczny pacjentów z pierwotnym zespołem Sjӧgrena”.

W latach 2015-2021  zatrudniona w Klinice Neuroortopedii i Neurologii  Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji na stanowisku Kierownik Pracowni EMG – starszy asystent oraz specjalista w Poradni Leczenia Bólu.

W latach  2010 – 2015  pracowała w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego na stanowisku asystenta – pracownika naukowo-dydaktycznego . Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów II Wydziału Lekarskiego, Fizjoterapii oraz English Division.  Uczestniczyła w Programie LLP-Erasmus wymiany nauczycieli akademickich wygłaszając wykłady w Stambule (2013r) i Izmirze (2014 r.)

W 2010 roku odbyła staż w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Bonn (Niemcy).

W latach 2004-2010  pracowała w Oddziale Neurologicznym i Udarowym Szpitala Wolskiego na stanowisku Młodszego Asystenta, gdzie odbyła specjalizację z neurologii.

Specjalizuje się w diagnostyce uszkodzeń obwodowego układu nerwowego. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej potwierdzający umiejętności w zakresie wykonywania i interpretacji badań EMG (przewodnictwo nerwowe – elektroneurografia , badanie mięśni – elektromiografia).  Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu leczenia toksyną botulinową oraz mezoterapii bólu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem uszkodzeń nerwów obwodowych (polineuropatii, neuropatii, zespołów z ucisku), bólów i osłabienia mięśni, bólów kręgosłupa, bólów głowy, tężyczki.

Od 2005 r bierze czynne uczestnictwo w Sympozjach i Zjazdach Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej wygłaszając wykłady. Ponadto wykładowca Akademii Leczenia Bólu. Prowadzi również szkolenia z zakresu wykonywania badań EMG. Współautorka książki „Wybrane zespoły bólowe układu nerwowego – diagnozowanie i leczenie”. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu, w swojej praktyce łączy  zagadnienia z zakresu neurologii , neurofizjologii klinicznej, reumatologii oraz psychologii.