dj-malinowski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

W NZOZ MEDICA-MED udziela konsultacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.