GODZINY PRACY

 • poniedziałek 7:00-12:00 i 13:00-16:00
 • czwartek 16:30-19:00

DLA KOGO TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci u których  występują któreś z poniższych problemów:

 • ma trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, dziecko odwraca znaki graficzne, ma trudności w przepisywaniu lub  przerysowywaniu z tablicy, ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.)
 • często myli stronę prawą i lewą, w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni, podczas gier zespołowych zdarza się, że biegnie w innym kierunku niż jego drużyna, w inną stronę niż piłka, którą ma złapać, jest zdezorientowane, ma słabe wyczucie odległości
 • nie ma dominacji jednej ręki
 • trudno się koncentruje, a łatwo rozprasza
 • jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu
 • uwielbia ruch, poszukuje go, dąży do niego (w większym stopniu niż rówieśnicy)
 • jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża
 • w porównaniu do innych dzieci czy wymogów sytuacji porusza się zbyt szybko lub za wolno
 • źle toleruje wykonywane przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, takich jak: obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp.
 • wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie
 • ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów (preferuje dania papkowate)
 • ma problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów
 • ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy zadrapanie
 • podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku itp.
 • nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność, np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki, pływanie
 • wchodząc/schodząc po schodach częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia nogi
 • nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany, inne dzieci
 • niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty codziennego użytku, np. nożyczki, sztućce czy przybory do pisania
 • unika dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem
 • przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na wysokie schody
 • na drabinkę, usiąść na wysokim stołku
 • sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ OBEJMUJE

 • wywiad z rodzicami (wystarczy jedno z rodziców),
 • obserwację kliniczną
 • przeprowadzenie „Południowokalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej”
 • rozmowa z rodzicami, przedstawienie wyników badania

Czas przeznaczony na badanie oraz rozmowę z rodzicami obejmuje 3 spotkania, każde trwające około 60 minut. Po wykonaniu badań i testów rodzice otrzymują pisemną diagnozę, która zostaje omówiona na trzecim spotkaniu.

 • zajęcia trwają zazwyczaj 50 min

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Do właściwego funkcjonowania każdego człowieka konieczna jest ścisła współpraca wszystkich zmysłów, która rozpoczyna się w pierwszych tygodniach życia płodowego i rozwija w dalszych okresach. Jest wiele czynników, które mogą spowodować zaburzenia tego rozwoju. Nie może wtedy wytworzyć się właściwa podstawa, na której dziecko mogłoby budować dalsze, coraz bardziej złożone zręczności i umiejętności psychoruchowe (w tym również mowę) oraz z powodzeniem zdobywać wiedzę w szkole.  Im wcześniej, dzięki prawidłowej obserwacji dziecka i zastosowaniu odpowiednich testów, zostaną rozpoznane deficyty leżące u podstaw trudności w uczeniu się, właściwym zachowaniu czy koordynacji ruchowej, tym lepsze będą efekty terapii integracji sensorycznej.

(Violet F. Maas, Uczenie się przez zmysły)